Skip to main content
 
 

Zaćma jest naturalną częścią procesu starzenia się u większości ludzi. U 90% ludzi powstaje przed 651 rokiem życia, chociaż u wielu osób jej objawy mogą stać się zauważalne dopiero po kilku miesiącach czy nawet latach.

Istnieje jednak szereg dodatkowych czynników ryzyka, które mogą przyspieszyć jej powstanie:

Czynnik ryzyka: ikona przedstawiająca drobnoustroje

Choroby:

jaskra, cukrzyca, niedoczynność tarczycy i choroby immunologiczne

Czynnik ryzyka: ikona przedstawiająca butelkę

Styl życia:

regularne palenie tytoniu, używanie alkoholu i/lub kortykosteroidów

Czynnik ryzyka: ikona przedstawiająca narażenie na słońce

Nadmierne narażenie:

na światło słoneczne, promieniowanie UV lub promieniowanie X

Czynnik ryzyka: ikona błyskawicy ilustrująca uraz oka

Urazy oka:

urazy oczu, oparzenia

Czynnik ryzyka: ikona cząstki pomarańczy ilustrująca niedobory żywieniowe

Niedobory żywieniowe:

niskie poziomy przeciwutleniaczy (witaminy C, witaminy E i karotenów)

 
 

Tworzenie się zaćmy

Za tęczówką i źrenicą oka znajduje się soczewka, która działa podobnie jak obiektyw aparatu fotograficznego. Pozwala nie tylko skupić światło wnikające do oka, aby uzyskać jasny i wyraźny obraz na siatkówce, lecz także reguluje skupienie wzroku. Dzięki temu możemy widzieć wyraźnie obiekty znajdujące się w różnych odległościach. Soczewka jest zbudowana z białek, które wraz ze starzeniem się organizmu zaczynają się zlepiać i tworzą mętny obszar w soczewce nazywany zaćmą. Skutkuje to zamgleniem, zamazaniem i odbarwieniem obrazu.

Rysunek zdrowej soczewki

Zdrowa soczewka

Rysunek zmętniałej soczewki z zaćmą

Zmętniała soczewka

 
 

Zaćma najpierw jest niewielka, ale z czasem rozwija się. Zmętniały obszar staje się coraz grubszy i obejmuje coraz większą część soczewki. Uniemożliwia to światłu dotarcie do siatkówki, przez co następuje pogorszenie widzenia: zamazanie, zamglenie i odbarwienie obrazu.

Czy można mieć zaćmę w obojgu oczach naraz?

Zazwyczaj zaćma dotyka oboje oczu, lecz może być bardziej zaawansowana w jednym z nich. Z tego powodu możesz widzieć na każde oko trochę inaczej.

 

 

Cataract. University of Michigan Kellogg Eye Center. REF2014MLT0034.