Skip to main content

Polityka prywatności

Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. troszczy się o prywatność użytkowników. Dlatego informujemy o naszych sposobach gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania danych. Niniejsza Polityka prywatności zawiera opis naszych praktyk w zakresie danych gromadzonych przez nas lub naszych dostawców usług za pomocą prowadzonej i kontrolowanej przez nas witryny internetowej i aplikacji mobilnej (zwanych dalej Usługą), w których opublikowana jest niniejsza Polityka prywatności. Podając swoje dane osobowe lub korzystając z Usługi, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z niniejszą Polityką prywatności i rozumie jej treść.

KORZYSTANIE PRZEZ OSOBY NIELETNIE

Usługa nie jest skierowana do osób poniżej 13. roku życia. Prosimy, aby takie osoby nie podawały swoich danych osobowych za pośrednictwem Usługi. W przypadku gdy dziecko wprowadziło swoje dane osobowe, można to zgłosić i zwrócić się o usunięcie tych danych, kontaktując się z nami w sposób opisany w sekcji Kontakt poniżej.

GROMADZENIE DANYCH

Spółka może poprosić o podanie danych osobowych w celu umożliwienia skorzystania z niektórych opcji (np. subskrypcji do newslettera, otrzymania wskazówek, realizacji zamówienia) albo uczestnictwa w niektórych aktywnościach (takich jak loterie i inne akcje promocyjne). Użytkownik zostanie poinformowany, które dane są wymagane, a które opcjonalne.

Spółka może łączyć wprowadzone informacje z innymi informacjami o Użytkowniku, zgromadzonymi online czy offline, w tym na przykład historią zakupów. Może także łączyć je z informacjami o Użytkowniku zgromadzonymi z innych źródeł, takich jak spółki stowarzyszone Johnson & Johnson, publicznie dostępne źródła informacji (w tym informacje dostępne publicznie na profilach w mediach społecznościowych) oraz inni zewnętrzni dostawcy informacji.

W przypadku podania danych osobowych dotyczących innej osoby, Użytkownik oświadcza, że jest do tego uprawniony i zezwala Spółce na wykorzystanie tych danych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

DANE WRAŻLIWE

Z wyjątkiem sytuacji, gdy zostanie o to wyraźnie poproszony, Użytkownik nie powinien przesyłać Spółce ani ujawniać żadnych danych wrażliwych (np. numerów ubezpieczenia społecznego, informacji dotyczących rasy i pochodzenia etnicznego, poglądów politycznych, religijnych i filozoficznych, informacji na temat stanu zdrowia, życia intymnego, orientacji seksualnej, przeszłości kryminalnej, przynależności do związków zawodowych, danych biometrycznych lub genetycznych służących do jednoznacznej identyfikacji) w Usłudze, za jej pośrednictwem ani w żaden inny sposób. 

AUTOMATYCZNE GROMADZENIE I WYKORZYSTYWANIE DANYCH

Spółka oraz jej dostawcy usług mogą automatycznie gromadzić i wykorzystywać informacje w trakcie nawigowania Użytkownika po Usłudze na następujące sposoby:

 • Przez przeglądarkę:  Pewne informacje, na przykład adres MAC, rodzaj komputera (na Windows lub Mac), rozdzielczość ekranu, rodzaj i wersja systemu operacyjnego, rodzaj i wersja przeglądarki internetowej, są automatycznie gromadzone przez większość przeglądarek. Możemy gromadzić podobne informacje, takie jak rodzaj i identyfikator urządzenia, w przypadku korzystania z Usługi z urządzenia mobilnego. Wykorzystujemy je do zapewniania prawidłowego działania Usługi.
   
 • Korzystanie z plików cookies: Pliki cookies to pliki przechowywane bezpośrednio na urządzeniu, z którego użytkownik przegląda witrynę. Pozwalają na gromadzenie informacji takich jak rodzaj przeglądarki, czas spędzony w witrynie, odwiedzone strony i preferencje językowe. Spółka oraz jej dostawcy usług wykorzystują te informacje do celów bezpieczeństwa, ułatwienia nawigacji po witrynie, wyświetlania informacji w bardziej efektywny sposób oraz personalizacji doświadczenia korzystania z Usługi. Wykorzystujemy pliki cookies także do rozpoznawania komputera lub urządzenia mobilnego użytkownika, co ułatwia korzystanie z Usługi, na przykład poprzez zapamiętywanie produktów włożonych do koszyka. Ponadto wykorzystujemy pliki cookies do zbierania informacji statystycznych o korzystaniu z Usługi, aby ciągle ulepszać jej projekt i funkcjonalność, lepiej zrozumieć zachowania  użytkowników oraz odpowiadać na pytania z nią związane. Pliki cookies pozwalają nam też na dobór reklam i ofert dopasowanych do użytkownika i wyświetlanie ich podczas jego korzystania z Usługi. Możemy wykorzystywać pliki cookies także w reklamach online w celu śledzenia reakcji konsumentów na nasze reklamy. Użytkownicy mogą nie wyrazić zgody na korzystanie plików cookies w sposób podany przez przeglądarkę, jednak odmowa może skutkować pewnymi niedogodnościami podczas korzystania z Usługi. W takim wypadku przesyłane przez nas reklamy i inne oferty mogą nie być dopasowane do zainteresowań i potrzeb użytkownika. Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na stronie http://www.allaboutcookies.org.
 • Korzystanie z plików cookie Flash: Wykorzystywanie technologii Adobe Flash (w tym lokalnych obiektów udostępnionych Flash, zwanych dalej plikami Flash LSO) pozwala Spółce, między innymi, na dostarczanie użytkownikom bardziej spersonalizowanych informacji, ułatwianie im ciągłego dostępu do Usługi i korzystanie z niej, a także gromadzenie i przechowywanie informacji o sposobie korzystania z Usługi. Użytkownik może zablokować możliwość przechowywania plików Flash LSO na swoim komputerze, zmieniając ustawienia wtyczki Flash Player za pomocą narzędzi dostępnych na stronie Website Storage Settings Panel. Wykorzystywanie plików Flash LSO można kontrolować także globalnie, postępując według wskazówek zawartych na stronie Global Storage Settings Panel. Należy jednak zauważyć, że zablokowanie lub ograniczenie zgody na korzystanie z plików Flash LSO może ograniczyć lub uniemożliwić funkcjonowanie niektórych aplikacji Flash.
 • Stosowanie tagów pikselowych, sygnalizatorów sieci web, czystych plików GIF i podobnych technologii: Wyżej wymienione technologie mogą być stosowane na niektórych stronach Usługi oraz wiadomościach email w formacie HTML w celu śledzenia aktywności użytkowników i adresatów wiadomości e-mail, mierzenia skuteczności naszych kampanii reklamowych i zbierania danych statystycznych o korzystaniu z Usługi.
 • Reklama internetowa: Spółka może korzystać z usług zewnętrznych firm reklamowych w celu dostarczania Użytkownikowi spersonalizowanych reklam produktów i usług w trakcie jego korzystania z Usługi oraz innych usług online i wykorzystywać przy tym informacje dotyczące dostępu do i korzystania z Usługi i innych usług online na dowolnym z jego urządzeń. W tym celu firmy te mogą umieścić w przeglądarce lub rozpoznawać unikalny plik cookie w przeglądarce Użytkownika (również za pomocą tagów pikselowych). Mogą także wykorzystywać te technologie oraz zgromadzone informacje o korzystaniu z Internetu w celu rozpoznawania tego samego Użytkownika korzystającego z różnych urządzeń, np. telefonu komórkowego i laptopa. Więcej informacji o tej praktyce, a także wskazówki, jak można ją zablokować w danej przeglądarce komputerowej albo mobilnej, można znaleźć na stronach http://optout.aboutads.info/#/ i http://optout.networkadvertising.org/#/. Aby zablokować tę opcję na urządzeniach mobilnych, można pobrać aplikację AppChoices www.aboutads.info/appchoices.
 • Adres IP: Adres IP to numer automatycznie przypisywany do komputera przez dostawcę usług internetowych. Adres IP jest identyfikowany i zapisywany automatycznie w naszych dziennikach serwera za każdym razem, gdy użytkownik korzysta z Usługi, wraz z czasem wyświetlania i odwiedzonymi stronami. Gromadzenie adresów IP to standardowa praktyka wykonywana automatycznie przez wiele usług online. Spółka wykorzystuje adresy IP do takich celów jak obliczanie ruchu w witrynie, diagnozowanie problemów z serwerem i administrowanie Usługą. Adres IP pozwala także na uzyskanie przybliżonej lokalizacji użytkowników.
 • Informacje o urządzeniach: Spółka może gromadzić informacje o urządzeniach mobilnych, takie jak unikalny numer identyfikacyjny urządzenia, aby analizować sposób korzystania z Usługi przez Użytkownika.

JAK WYKORZYSTUJEMY I UJAWNIAMY DANE

Spółka wykorzystuje i ujawnia uzyskane od Użytkowników dane w sposób opisany w momencie ich pozyskiwania. Informacje o możliwości wycofania zgody z różnych form wykorzystywania i ujawniania danych przez Spółkę zawarto w sekcji Wybór i dostęp poniżej.

W zakresie wymaganym przez prawo Spółka będzie pozyskiwać zgodę Użytkownika na wykorzystywanie jego danych osobowych w momencie zbierania tych danych. Może także wykorzystywać informacje uzyskane od Użytkownika lub informacje o Użytkowniku konieczne do zrealizowania umowy, wypełnienia obowiązków prawnych (np. obowiązków związanych z monitorowaniem bezpieczeństwa farmakoterapii) oraz uzasadnionych celów biznesowych. Spółka może również wykorzystywać dane z innych podstaw prawnych, w szczególności do następujących celów:

 • Umożliwianie funkcjonalności Usługi i realizowanie zleceń użytkowników
  • aby zapewnić funkcjonalność Usługi i zapewnić odpowiednią obsługę klienta;
  • aby odpowiadać na pytania użytkowników i realizować ich polecenia, np. przesyłać dokumentację i przypomnienia e-mail na życzenie Użytkownika
  • aby przesyłać Użytkownikom ważne informacje dotyczące stosunku prawnego z nim lub Usługi, powiadamiać o zmianach postanowień, warunków i polityk i/lub przekazywać inne informacje administracyjne.

Spółka będzie podejmować te aktywności w celu zarządzania stosunkiem umownym z Użytkownikiem i wypełniania swoich zobowiązań prawnych.

 • Osiąganie naszych celów biznesowych.
  • na potrzeby analizy danych, np. w celu poprawy efektywności Usługi;
  • na potrzeby audytów, w celu sprawdzenia, że nasze procesy wewnętrzne działają prawidłowo i są zgodne z wymogami prawnymi, regulacyjnymi i umownymi;
  • na potrzeby monitorowania bezpieczeństwa i przeciwdziałania oszustwom, np. do wykrywania i udaremniania cyberataków i prób dokonania kradzieży tożsamości;
  • do opracowywania nowych produktów i usług;
  • do rozbudowywania, poprawiania lub modyfikowania naszej witryny, produktów i usług;
  • na potrzeby identyfikacji trendów korzystania z Usługi, np. zrozumienia, jakie części usługi są najbardziej interesujące dla użytkowników; oraz
  • w celu określenia skuteczności kampanii promocyjnych i umożliwienia adaptacji naszych kampanii do potrzeb i zainteresowań użytkowników

Spółka będzie podejmować te aktywności w celu zarządzania stosunkiem umownym z Użytkownikiem, wypełniania swoich zobowiązań prawnych oraz ze względu na uzasadniony cel biznesowy.

 • Analiza danych osobowych w celu świadczenia spersonalizowanych usług.
  • aby lepiej rozumieć Użytkownika, spersonalizować interakcję z nim i dostarczać mu informacje i/lub oferty dopasowane do jego zainteresowań;
  • aby lepiej poznać preferencje Użytkownika i dzięki temu dostarczać przez Usługę treści, które będą według nas najbardziej odpowiednie i interesujące.

Spółka będzie dostarczać spersonalizowane usługi ze względu na zgodę wyrażoną przez Użytkownika lub na podstawie uzasadnionego interesu biznesowego.

Spółka ujawnia informacje zgromadzone za pomocą Usługi:

 • swoim spółkom stowarzyszonym w celach opisanych w niniejszej Polityce prywatności. Lista spółek stowarzyszonych jest dostępna pod adresem  http://www.investor.jnj.com/sec.cfm (po kliknięciu w łącze Form 10K, Exhibit 21 w sekcji SEC Filings). Spółka Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. jest stroną odpowiedzialną za zarządzanie wspólnie wykorzystywanymi danymi osobowymi;
 • swoim partnerom, z którymi oferuje promocje pod wspólną marką lub w ramach wspólnej akcji marketingowej;
 • swoim zewnętrznym dostawcom usług, takich jak hosting i moderowanie witryny, hostingu aplikacji mobilnej, analiza danych, przetwarzanie płatności, realizowanie zamówień, dostarczanie infrastruktury, usługi informatyczne, obsługa klienta, usługi e-mail i poczty tradycyjnej, audyty i inne, w zakresie umożliwiającym im świadczenie usług; oraz
 • w zakresie dozwolonym przez stosowne przepisy prawa, stronie trzeciej w przypadku reorganizacji, fuzji, sprzedaży, utworzenia spółki joint venture, cesji, przeniesienia własności albo innego rozdysponowania jakąkolwiek częścią przedsiębiorstwa, aktywów bądź papierów wartościowych (w tym w związku z postępowaniem upadłościowym lub podobnym).

Ponadto Spółka może wykorzystać i ujawnić dane osobowe w zakresie uznanym za konieczny lub właściwy: (a) aby spełnić wymogi związane z procesem sądowym bądź wymogi prawa, w tym prawa kraju innego niż kraj zamieszkania Użytkownika; (b) w zakresie dozwolonym przez stosowne przepisy, aby odpowiadać na pytania władz publicznych i rządowych, w tym kraju innego niż kraj zamieszkania Użytkownika; (c) aby zadbać o wykonalność naszych Warunków użytkowania; oraz (d) aby chronić prawa, prywatność, bezpieczeństwo i/lub własność Spółki, jej spółek stowarzyszonych, Użytkownika lub innych. Spółka może wykorzystywać i ujawniać informacje także na inne sposoby po uzyskaniu na to zgody Użytkownika.

Spółka może wykorzystywać i ujawniać dane  gromadzone automatycznie na sposoby opisane powyżej, w sekcji Automatyczne gromadzenie i wykorzystywanie danych.

Ponadto, w zakresie dozwolonym przez prawo, Spółka może wykorzystywać i ujawniać informacje w formie niepozwalającej na identyfikację Użytkownika w dowolnym celu. W przypadku połączenia informacji w formie niepozwalającej na identyfikację z informacjami pozwalającymi na identyfikację (np. połączenia imienia i nazwiska z lokalizacją geograficzną) informacje te będą traktowane jako dane osobowe, tak długo jak będą zebrane razem.

WYBÓR I DOSTĘP

Wybory Użytkownika w zakresie wykorzystywania i ujawniania przez nas jego danych osobowych

Spółka umożliwia Użytkownikowi wybór co do zakresu wykorzystywania i ujawniania jego danych osobowych w celach marketingowych. Użytkownik może wycofać zgodę na:

 • Otrzymywanie informacji marketingowych od Spółki:  Jeżeli Użytkownik nie chce otrzymywać komunikacji marketingowej, może wycofać swoją zgodę na jej przesyłanie, kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem 1-877-266-4543. We wniosku prosimy podać imię i nazwisko, formy komunikacji marketingowej, których ma dotyczyć rezygnacja oraz adres(y), na które jest ona przesyłana. Na przykład w przypadku chęci rezygnacji z otrzymywania e-maili lub listów marketingowych, należy poinformować o chęci rezygnacji z takiej komunikacji oraz podać swoje imię i nazwisko i adres e-mail lub adres pocztowy. Ponadto zgodę na otrzymywanie komunikacji marketingowej drogą mailową można wycofać, postępując zgodnie z instrukcją wycofania subskrypcji zawartą w każdej wiadomości marketingowej.
 • Otrzymywanie przypomnień od Spółki: W przypadku chęci rezygnacji z dalszego otrzymywania medycznych przypomnień, Użytkownik może wycofać zgodę na ich otrzymywanie, kontaktując się z naszym Biurem Obsługi Klienta pod numerem 1-877-266-4543. Należy przy tym podać imię i nazwisko oraz adres e-mail lub numer telefonu, na który przychodzą przypomnienia.
 • Udostępnianie jego danych osobowych spółkom stowarzyszonym i partnerom: W przypadku wcześniejszego udzielenia zgody na otrzymywanie komunikacji marketingowej od naszych spółek stowarzyszonych i partnerów Użytkownik może cofnąć zgodę na dalsze udostępnianie jego danych osobowych stronom trzecim do celów ich marketingu bezpośredniego, kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem 1-877-266-4543. W rozmowie należy oświadczyć, że mamy zaprzestać udostępniania danych osobowych naszym spółkom stowarzyszonym i partnerom dla ich celów marketingowych oraz podać swoje imię, nazwisko i adres e-mail.

Spółka zastosuje się do prośby najszybciej jak to praktycznie możliwe. Należy zauważyć, że w przypadku wycofania zgody w sposób opisany powyżej Spółka nie będzie mieć możliwości usunięcia z baz danych spółek stowarzyszonych danych osobowych udostępnionych już wcześniej (t.j. przed dniem wdrożenia wycofania zgody). W przypadku wycofania zgody na otrzymywanie komunikacji marketingowej od Spółki, Spółka może nadal wysyłać wiadomości z ważnymi informacjami dotyczącymi transakcji i kwestii administracyjnych, na których otrzymywanie Użytkownik nie może wycofać zgody.

Sposób dostępu do danych osobowych, ich zmiany lub usunięcia

Użytkownik może przeglądać, poprawiać, aktualizować i usuwać swoje dane osobowe, ograniczać ich wykorzystywanie, a także otrzymać elektroniczną kopię danych osobowych w celu przekazania ich innej spółce (w zakresie umożliwionym przez stosowne przepisy prawa), kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem 1-877-266-4543. Odpowiedź na wniosek zostanie udzielona najszybciej jak to rozsądnie możliwe, nie później niż w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W przypadku opóźnienia odpowiedzi spowodowanego nieprzewidzianymi okolicznościami, Użytkownik zostanie niezwłocznie o tym powiadomiony i poinformowany o dacie przyszłej odpowiedzi.

MIĘDZYNARODOWY TRANSFER

Dane osobowe Użytkownika mogą być przechowywane i przetwarzane w każdym kraju, w którym Spółka ma swoje placówki lub swoich dostawców usług. Korzystając z Usługi lub udzielając odpowiedniej zgody (w krajach, gdzie jest to wymagane prawnie), Użytkownik wyraża zgodę na transfer danych do państw innych niż jego państwo zamieszkania, w tym do Stanów Zjednoczonych, ze świadomością, że w państwach tych mogą obowiązywać inne przepisy dotyczące ochrony danych. Spółka wykorzystuje odpowiednie środki umowne i inne w celu ochrony danych osobowych Użytkowników przesyłanych spółkom zależnym lub stronom trzecim w innych państwach.

BEZPIECZEŃSTWO

Spółka dąży do wykorzystywania rozsądnych środków organizacyjnych, technicznych i administracyjnych przeznaczonych do ochrony danych osobowych będących pod jej kontrolą. Niestety nie ma możliwości zagwarantowania 100% bezpieczeństwa transmisji danych przez Internet ani systemu przechowywania danych. W przypadku podejrzenia, że interakcja z nami nie jest już bezpieczna (na przykład podejrzenia, że zostało naruszone bezpieczeństwo konta), prosimy o niezwłoczne zawiadomienie nas w sposób opisany w sekcji Kontakt poniżej.

OKRES RETENCJI DANYCH OSOBOWYCH

Spółka będzie przechowywać dane osobowe Użytkownika tak długo, jak będzie to potrzebne albo dozwolone, w świetle celów, do których zostały one pozyskane. Do kryteriów pozwalających określić okresy retencji danych należą: (i) czas trwania ciągłej relacji i dostarczania Usługi do Użytkownika (ii) istnienie obowiązku prawnego; oraz (iii) to, czy retencja danych jest zalecana w związku z sytuacją prawną Spółki (np. stosownymi przepisami o przedawnieniu, prowadzonymi postępowaniami sądowymi czy postępowaniami wyjaśniającymi).

WITRYNY I USŁUGI STRON TRZECICH

Niniejsza Polityka prywatności nie dotyczy i nie obejmuje odpowiedzialnością prywatności, informacji i innych praktyk stron trzecich, w tym jakiejkolwiek strony trzeciej prowadzącej witrynę lub usługę internetową (w tym, lecz nie wyłącznie, aplikację), która jest dostępna za pośrednictwem Usługi lub łącze, do której zamieszczono w Usłudze. Dostępność czy umieszczenie w Usłudze łącza do takiej witryny czy innej treści nie oznacza polecenia jej przez Spółkę ani jej partnerów.

KONTAKT

Za gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie danych osobowych zgodne z niniejszą Polityką prywatności odpowiada Spółka Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc., z siedzibą w: 1700 E. St. Andrew Place, Santa Ana, CA 92705, w Stanach Zjednoczonych.

W przypadku pytań dotyczących naszej Polityki prywatności prosimy o kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi Klienta pod numerem 1-877-266-4543 lub kontakt listowny na adres:

Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc.
1700 E St. Andrew Place
Santa Ana, CA 92705
Telefon: 1-877-266-4543 .

AKTUALIZACJE POLITYKI PRYWATNOŚCI

Spółka ma prawo zmienić niniejszą Politykę prywatności. Wszelkie zmiany będą wchodzić w życie z dniem opublikowania zmienionej wersji Polityki prywatności w Usłudze. Korzystanie z Usługi przez Użytkownika po wprowadzeniu zmian oznacza zgodę Użytkownika na nową Politykę prywatności. Zalecamy regularne przeglądanie Polityki prywatności podczas korzystania z Usługi. Data ostatniej aktualizacji: 11.04.2018 r.