Skip to main content

Jednoczęściowa soczewka toryczna TECNIS® 

Jednoczęściowa soczewka jednoogniskowa TECNIS® zapewnia dobrą jakość widzenia dalekiego, a jednocześnie pozwala na korekcję astygmatyzmu podczas zabiegu usunięcia zaćmy1 Soczewki toryczne zapewniają ostre widzenie dali i korygują astygmatyzm.

section02_06-5.jpg

Mężczyzna pokazujący poprawę widzenia dalekiego (na odległość 4 m od oka) dzięki jednoczęściowej soczewce torycznej TECNIS®

TECNIS® toric 1-Piece IOL DfU - US - Z311308, Rev. A, Mar 2018. REF2019CT4045.
Freeman R. Market Scope - 2017 IOL Report: A Global Market Analysis for 2016 to 2022. REF2018MLT4002.